Produkter & Tjänster

Kraft & Data har ett stort utbud av tjänster och produkter. Det finns lång erfarenhet och stor kunskap om elektriska installationer med tonvikt på datanät med alla tillhörande produkter, samt försäljning av trådlösa nätverksprodukter samt datorer, servrar, UPS, televäxlar, serverskåp. Kort sagt –allt inom el.

Kraft & Data erbjuder design och installation av el, data och telenät och utför även konfigurering, support och underhåll av datorer, servrar och kommunikation mot Internet (bredband).

Ytterligare exempel på tjänster är: felsökning, certifiering och dokumentering av koppar och fibernät samt även spänningkvalité på elnät. Vi är specialiserade på kompletta nätverk för kontor och hemmiljö. Vi bygger och underhåller lokala nätverk för 1-200 användare.

Besöksadress:
Kraft & Data AB
Humlestigen 19
125 51 Älvsjö

Tel:  08-996005
Fax: 08-996105